saracinua: (Default)
[personal profile] saracinua


В рамках Антитерористичної операції СБУ контррозвідкою Служби безпеки України попереджено протиправну діяльність громадянина України Перепечаєнка Ігоря Анатолійовича, 26.05.1972 р.н., відомого як заступник самопроголошеного мера м. Слов'янськ Донецької області.

Дополнено:
СБУ встановила факт фінансування диверсійної діяльності групи "Стрілка" Російською Федерацією.
Про це повідомила речник СБУ Марина Остапенко в понеділок.
За її словами, такі дані були отримані в рамках попередження протиправної діяльності заступника самопроголошеного мера Слов'янська Ігоря Перепічаєнка.
"Відомо, що Перепечаєнко встановив контакти з членами розвідувально-диверсійної групи ГРУ РФ, якою керує громадянин Росії Гіркин (Стрєлок) та надавав сприяння в організації ними терористичних актів у Донецькій області, які, зокрема, призвели до загибелі співробітника СБУ", - сказала вона.
"22 квітня за завданням "Стрілка" Перепечаєнка було доставлено до Москви чартерним рейсом, де він спілкувався з журналістами Першого каналу, а також отримав необхідні вказівки та інструкції від куратора іноземної сторони щодо ескалації ситуації у східних регіонах України", - додала Остапенко.
"Куратор також передав для "Стрілка" 19 тисяч доларів та прилад для шифрування телефонних розмов", - сказала вона.
За словами Остапенко, Перепічаєнка було затримано в аеропорту Донецька, коли він повертався з Москви.
Зараз, за її словами, відбувається дізнання, фрагмент якого у прес-центрі і продемонстрували журналістам.

Крім того, за інформацією Української правди, до Москви Перепечаєнко також возив візитку Яроша, яка вже стала відомим в Україні інтернет-мемом.

adc42ab-1.jpg.pagespeed.ce.YxKbfVzzUD

http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/28/7023861/
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

saracinua: (Default)
saracinua

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 01:26 am
Powered by Dreamwidth Studios