Date: 2014-05-22 09:26 pm (UTC)
From: [identity profile] archerss.livejournal.com
Не людина! Скоро сдохнет-у него саркома позвоночника

Date: 2014-05-23 04:10 am (UTC)
From: [identity profile] itro.livejournal.com
Проблеми із здоров'ям у нього скоріш за все є, бо один час він був, таким, дуже "пикатим" з червоним обличчям. Це дуже схоже на реакцію організму тих, хто проходить лікування опромінюванням та хімічною отерапією. Хоча, хто знає?...
Edited Date: 2014-05-23 04:10 am (UTC)

Profile

saracinua: (Default)
saracinua

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 09:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios